Хамтрагч байгууллагууд

1xbet-logo
baba-logo
redbull-logo
mesa-logo

2003
БАЙГУУЛАГДСАН

iesf-logo

2010
IESF АЛБАН ЁСНЫ
ГИШҮҮН

aesf-logo

2013
AESF АЛБАН ЁСНЫ
ГИШҮҮН

mesaleague-logo

2014 WESCO
АЛБАН ЁСНЫ
ГИШҮҮН

xmf-logo

2020 GEF
АЛБАН ЁСНЫ
ГИШҮҮН

left-light
right-light

News

MONGOLIAN ESPORTS
ASSOCIATION

Бидний эрхэм зорилго Монголын испортод эв санааны нэгдэл, эрх тэгш, тогтвортой байдлыг цогцлоож мэргэжлийн, ирээдүйлэг арга замуудаар улсаа дэлхийн тавцанд испортын тэргүүлэх гүрэн байлгахад оршино

mesaleague2

MESA PRO SERIES

vpsleague

MESA GRAND FINAL

esp

MESA LEAGUE

ysl

ELECTRONIC SPORTS FESTIVAL

ЗУРГИЙН ЦОМОРЛИГ

yalalt pic
fb pic
champion pic
fb pic
amckai pic
fb pic
leagueposter pic
ig pic
people pic
ig pic
playing pic
ig pic